Dầu nhớt động cơ xe máy

SHELL ADVANCE ULTRA
SHELL ADVANCE ULTRA
SHELL ADVANCE 4T AX7 SCOOTER
SHELL ADVANCE 4T AX7 SCOOTER
SHELL ADVANCE AX7
SHELL ADVANCE AX7
SHELL ADVANCE AX3
SHELL ADVANCE AX3
SHELL ADVANCE AX5
SHELL ADVANCE AX5
SHELL ADVANCE SX 2
SHELL ADVANCE SX 2
SHELL ADVANCE SCOOTER GEAR OIL
SHELL ADVANCE SCOOTER GEAR OIL

Dầu động cơ xe ô tô Diesel

SHELL HELIX HX7 DIESEL 10W-40
SHELL HELIX HX7 DIESEL 10W-40
SHELL HELIX HX5 DIESEL CI-4 15W-40
SHELL HELIX HX5 DIESEL CI-4 15W-40
SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5W-40
SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5W-40
SHELL HELIX DIESEL HX3 20W-50
SHELL HELIX DIESEL HX3 20W-50

Dầu nhớt thủy lực

Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M46
Dầu thủy lực Shell Tel...
Shell Tellus S2 M
Shell Tellus S2 M
Shell Tellus S2 M100
Shell Tellus S2 M100
Shell Tellus S2 V46
Shell Tellus S2 V46
Shell Tellus S2 V 68
Shell Tellus S2 V 68
Shell Tellus S2 V15
Shell Tellus S2 V15
Shell Tellus S2 V22
Shell Tellus S2 V22
Shell Tellus S2 V32
Shell Tellus S2 V32

Dầu nhớt động cơ

Dầu động cơ Shell Rimula R1
Dầu động cơ Shell...
Dầu động cơ Shell Rimula R2 Extra 15W40
Dầu động cơ Shell...
Dầu động cơ Shell Rimula R2 Extra 20W50
Dầu động cơ Shell...
Dầu động cơ Shell Rimula R3 10W
Dầu động cơ Shell...
Dầu động cơ Shell Rimula R4 X 15W40
Dầu động cơ Shell...
Shell Rimula R2 Extra
Shell Rimula R2 Extra
Shell Rimula R4 X 15W-40
Shell Rimula R4 X 15W-40
Shell Rimuala R6 LM 10W-40
Shell Rimuala R6 LM 10W-40

Mỡ bôi trơn

Mỡ nhờn Shell Gadus S3 V220C
Mỡ nhờn Shell Gadus S3 V220C
Shell Gadus S2 V220 1
Shell Gadus S2 V220 1
Shell Gadus S2 V220 3
Shell Gadus S2 V220 3
Shell Gadus S2 V220AD 2
Shell Gadus S2 V220AD 2
Shell Gadus S3 T150J 2
Shell Gadus S3 T150J 2
Shell Gadus S5 T460 1.5
Shell Gadus S5 T460 1.5
Shell Gadus S5 U130D 2
Shell Gadus S5 U130D 2
Shell Gadus S5 V220 2
Shell Gadus S5 V220 2

Dầu nhớt máy nén khí

Dầu máy nén khí Shell Corena S2 P100
Dầu máy nén khí Shell Corena S2 P1...
Dầu máy nén khí Shell Corena S3 R32
Dầu máy nén khí Shell Corena S3 R3...
Dầu máy nén khí Shell Corena S3 R86
Dầu máy nén khí Shell Corena S3 R8...
Dầu nhớt máy nén khí Shell Corena S4 R
Dầu nhớt máy nén khí Shell C...
Shell Corena S2 P
Shell Corena S2 P
Dầu máy nén khí Shell Corena S3 R46
Dầu máy nén khí Shell Corena S3 R4...

Dầu nhớt truyền nhiệt

Dầu Nhớt Truyền Nhiệt Shell Heat Transfer Oil S2
Dầu Nhớt Truyền Nhi...

Dầu nhớt bánh răng

Dầu bánh răng Shell Omala S1 W460
Dầu bánh răng Shell Omala S1...
Dầu bánh răng Shell Omala S2 G
Dầu bánh răng Shell Omala S2...
Dầu bánh răng Shell Omala S2 G100
Dầu bánh răng Shell Omala S2...
Dầu bánh răng Shell Omala S2 G220
Dầu bánh răng Shell Omala S2...
Dầu bánh răng Shell Omala S2 G320
Dầu bánh răng Shell Omala S2...
Dầu bánh răng Shell Omala S4 GX
Dầu bánh răng Shell Omala S4...
Dầu bánh răng Shell Omala S4 GX220
Dầu bánh răng Shell Omala S4...
Dầu bánh răng Shell Omala S4 GX320
Dầu bánh răng Shell Omala S4...

Dầu nhớt Turbine

Dầu tuabin Shell Turbo T32
Dầu tuabin Shell Turbo T32
Dầu tuabin Shell Turbo T46
Dầu tuabin Shell Turbo T46
Dầu tuabin Shell Turbo T68
Dầu tuabin Shell Turbo T68

Dầu rãnh trượt Shell

Dầu rãnh trượt Shell Tonna S2 M220
Dầu rãnh trượt Shell To...
Dầu rãnh trượt Shell Tonna S2 M32
Dầu rãnh trượt Shell To...
Dầu rãnh trượt Shell Tonna S2 M68
Dầu rãnh trượt Shell To...